Ποιότητα

Είναι γνωστό ότι τα κατεψυγμένα θαλασσινά είναι μια κατηγορία προϊόντων με ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες, οι οποίες αφορούν το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής από την αλίευση και την επεξεργασία έως την συσκευασία και την διανομή στα σημεία πώλησης.

Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας απαιτεί τεχνογνωσία, πιστοποιημένες υποδομές, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και εφαρμογή συνεχών ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Η εταιρεία Α.ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει επενδύσει στρατηγικά σε όλα τα παραπάνω, καθώς και σε όλο το δίκτυο διακίνησης, έτσι ώστε τα προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ να εγγυούνται στους καταναλωτές την άριστη ποιότητα και την διατήρηση όλων των διατροφικών αξιών τους.

Τα προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ είναι αλιευμένα από τις καθαρότερες θάλασσες παγκοσμίως!

Αξίες

Μέσα από έρευνα και συνεχή ενημέρωση των τάσεων της διεθνούς αγοράς, η εταιρεία Α. ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά , καλύπτοντας όλες τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των συνεργατών της. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη με γνώμονα  πάντα την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Πιστοποιήσεις

Καθόλη τη διάρκεια της  παραγωγής , αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι. Η επιβεβαίωση των προδιαγραφών, των διαδικασιών και της ποιότητας ελέγχονται και επικυρώνονται σύμφωνα με το πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 αλλά και τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα προληπτικά και προαπαιτούμενα μέτρα ελέγχου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο FSSC 22000:2013.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες για την επεξεργασία και τυποποίηση των αλιευμάτων με κωδικό έγκρισης EL 17 KN 98 και για την αποθήκευση των κατεψυγμένων προϊόντων με κωδικό έγκρισης F91.